[Infographic] TP HCM đang ở cấp độ dịch 2 - vùng vàng - Ảnh 1.
A.Thanh