Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhìn nhận đạt được kết quả trong năm qua là nhờ nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp, trong đó có đóng góp quan trọng của công tác dân vận (CTDV) và những người làm công tác này. "Chính phủ, BDVTƯ đã lắng nghe, tập trung xử lý các vấn đề xã hội bức xúc như: các dự án thua lỗ, BOT, khiếu kiện... Đây là kinh nghiệm trong CTDV" - Thủ tướng nói.

Không ít cán bộ còn xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, ngành quán triệt, có kế hoạch triển khai cụ thể, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân Ảnh: Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn BDVTƯ đã thống nhất với Chính phủ chọn năm 2018 là "Năm dân vận chính quyền" và yêu cầu các cấp, ngành quán triệt, có kế hoạch triển khai cụ thể, khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, "trên nóng, dưới lạnh". Tuy nhiên, theo Thủ tướng, một số cấp ủy, chính quyền còn chưa quan tâm đúng mức đối với CTDV, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tính công khai, minh bạch còn yếu. "Không ít cán bộ xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân. Đừng chủ quan là dân không biết các hoạt động của chúng ta, các hành vi cụ thể của chúng ta" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của người dân về đất đai, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp.

B.Trân