Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa thông báo kết luận thanh tra về việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Trà Vinh, thời kỳ từ 2013-2017.

Về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, TTCP phát hiện nhiều tồn tại, hạn chế tại Trà Vinh. Theo đó, một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm công tác tiếp công dân, đặc biệt là khối các sở của tỉnh. Trong đó có một số nơi Giám đốc sở không tiếp công dân ngày nào trong hơn 5 năm, điển hình như Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh...

Chất lượng xử lý đơn thư còn nhiều hạn chế nên làm ảnh hưởng đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cao và phản ánh kiến nghị trên địa bàn.

Nhiều Giám đốc Sở ở Trà Vinh 5 năm không tiếp công dân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo TTCP, công tác tuyển dụng ở Trà Vinh còn vi phạm ở 100% các đơn vị được kiểm tra, trong đó sai phạm chủ yếu trong việc thực hiện trình trự, thủ tục tuyển dụng. Cá biệt là đợt tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 (7 người) tại huyện Trà Cú đã không thực hiện theo quy trình được quy định tại Nghị Định 112 của Chính phủ. Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác còn mang tính hình thức, không đầy đủ theo quy định pháp luật.

"Việc công khai, minh bạch trong công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản hầu hết chưa đầy đủ, việc lập hồ sơ mời thầu có vi phạm, chưa công khai đầy đủ thông tin" - TTCP kết luận.

Về công tác quy hoạch, sử dụng đất, cơ quan thanh tra khẳng định chất lượng quy hoạch chưa cao, quy hoạch sử dụng đất chưa thể hiện được đầy dủ nhu cầu sử dụng đất của các ngành, số liệu quy hoạch. Nhiều dự án giao, cho thuê, chuyển mục đích không phù hợp quy hoạch, chiếm đến 40% số dự án, thậm chí chuyển mục đích sử dụng đất lên đến 53,84% không phù hợp quy hoạch.

"Quản lý của địa phương còn lỏng lẻo, thể hiện ở chỗ tỉnh cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không theo quy định ở mức khá cao (gần 54% dự án nằm ngoài quy hoạch); Chuyển mục đích tự phát trong dân rất lớn, khoảng 970 ha, trong đó có đến 459 ha không phù hợp quy hoạch"- kết luận thanh tra nêu rõ.

Qua kết quả tranh tra công tác xác định nghĩa vụ tài chính đất đai và các nội dung công tác liên quan, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong 5 năm cho thấy hầu hết các nội dung, đơn vị và địa bàn được kiểm tra đều có sai sót hoặc sai phạm cần điều chỉnh, xử lý.

Trong các sai phạm phổ biến và gây hậu quả phức tạp, lâu dài tại Trà Vinh là sai phạm trong công tác giao đất (ở cả cấp huyện và cấp tỉnh), nhất là công tác giao đất tái định cư tại các huyện. Những sai phạm này có nguyên nhân từ việc không tuân thủ pháp luật của chính quyền các cấp.

Cơ quan thanh tra phát hiện sai phạm về tài chính trong công tác quản lý, sử dụng đất đai là hơn 69,4 tỉ đồng. Trong đó, thu quá quy định 1 tỉ đồng, thất thu ngân sách hơn 68,4 tỉ đồng.

Đối với khoản thất thu vừa nêu, TTCP cho biết do các khoản này đối tượng được hưởng lợi là người dân mà chủ yếu là các hộ được giao đất tái định cư. Ngoài ra, do chính quyền không thực hiện đúng quy định pháp luật, chậm giao đất cho người đủ tiêu chuẩn tái định cư.

Mặt khác, thực tế cũng đã có sự chuyển nhượng, chuyển đổi, xây dựng trên các thửa đất. Như vậy, việc truy thu tiền sử dụng đất với người dân là không khả thi và dễ gây khiếu nại phức tạp.

Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chấn chỉnh ôcng tác tiếp công dân ở địa phương, các đơn vị thực hiện chưa tốt như kết luận nêu trên. Đồng thời, kiểm điểm, xử lý các Thủ tướng cơ quan, đơn vị không tiếp công dân trong suốt thời kỳ từ 2013 đến 2017 hoặc tiếp dân không đủ số ngày theo quy định.

Về xử lý kinh tế, TTCP cho rằng số tiền thất thu hơn 68,4 tỉ đồng thì đối tượng hưởng lợi chủ yếu là người dân, UBND tỉnh Trà Vinh giải trình việc thu hồi số tiền này không khả thi và có thể dẫn đến khiếu kiện đông người, vì vậy đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét kiến nghị của UBND tỉnh không truy thu số tiền này.

Minh Chiến