Từ ngày 29-1 (27 tháng Chạp), vườn hoa chính thức đi vào hoạt động và đã thu hút lượng lớn người dân ở Tây Đô và các địa phương lận cận đến tham quan, chụp ảnh.

Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 với quy mô vừa phải ở khu vực Công viên Sông Hậu

Những chú hổ đáng yêu

Dưới đây là những hình ảnh người dân tham quan những chú hổ đáng yêu tại Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022:

Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 3.

Cổng chính trang trí hình tượng Hổ và Lân vui Tết, trên cổng có chữ "Mừng xuân Nhâm Dần – 2022"

Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 4.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 5.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 6.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 7.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 8.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 9.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 10.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 11.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 12.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 13.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 14.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 15.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 16.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 17.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 18.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 19.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 20.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 21.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 22.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 23.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 24.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 25.
Những chú hổ đáng yêu ở Vườn hoa Cần Thơ Xuân Nhâm Dần 2022 - Ảnh 26.
Tin - ảnh - clip: QUANG TRƯỜNG