Công trình cấp điện cho thôn Hố Sâu và Nước Giáp, xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) có quy mô 4.544m đường dây trung áp, 3.614m đường dây hạ áp, cung cấp điện cho 157 hộ dân. Từ khi có điện, người dân 2 thôn Nước Giáp, Hố Sâu đã có sự thay đổi đáng kể.

Ông Phạm Văn Nhứt, ở thôn Hố Sâu cho biết trước đây khi chưa có điện, buổi tối, tôi và con trai thường tụ tập đốt lửa, uống rượu. Bây giờ có điện, có cái ti vi nên buổi tối ít tập trung uống rượu nữa mà ở nhà xem ti vi thôi, ban ngày là đi làm rừng hết.

PC Quảng Ngãi: Cấp điện cho bản làng xa nhất Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Người dân ở thôn Hố Sâu và Nước Giáp mua sắm ti vi xem tin tức

Ông Nguyễn Tấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Khâm, cho biết thôn Nước Giáp và Hố Sâu là 2 thôn vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn của xã Ba Khâm. Việc đầu tư, cung cấp điện cho 2 thôn này đã mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc nâng cao giá trị tinh thần, sự hiểu biết của nhân dân trên địa bàn; điều đó đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi; cán bộ và nhân dân tại địa phương rất vui mừng.

Với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, của chính quyền địa phương, việc đưa điện về vùng sâu, vùng xa của xã Ba Khâm huyện Ba Tơ là phù hợp với nhu cầu thiết yếu của người dân nơi đây. Việc có điện không những làm thay đổi tập quán sinh hoạt hàng ngày mà còn nâng cao sự nhận thức, hiểu biết của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

T.Trực