Khoảng 6 giờ 25 phút, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ - Ảnh 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ - Ảnh 2.

Kiểm tra hòm phiếu trước khi cử tri bỏ phiếu

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu bầu cử tại TP Cần Thơ. Ảnh: T.Phạm

Phát biểu sau khi bỏ phiếu, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhấn mạnh: "Tôi thật sự xúc động, những gì tôi được tận mắt chứng kiến cử tri TP Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, đã góp phần tạo nên ngày hội toàn dân; góp phần xây dựng nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN do dân, của dân, vì dân. Đồng thời, minh chứng cho kết quả rất tốt đẹp của Đại hội Đảng bộ các cấp và nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII".

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ - Ảnh 4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ - Ảnh 5.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ - Ảnh 6.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hoàn thành bỏ phiếu bầu cử tại Cần Thơ - Ảnh 7.

Thủ tướng khẳng định, tầm quan trọng ở đây là chúng ta tổ chức được cuộc bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, công bằng để mỗi cử tri thực hiện quyền công dân của mình, lựa chọn một cách tự do người đại biểu xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực địa phương và cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội khóa XV.

Tin-ảnh: C.Linh