Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 sẽ được Chính phủ trình Quốc hội.

Theo báo cáo dự toán thu, chi, cân đối ngân sách địa phương, Bộ Tài chính nâng tỉ lệ điều tiết để lại cho ngân sách TP HCM năm 2022 ở mức 21%. Mức này sẽ tăng 3% so với giai đoạn 2016-2021 (18%). 

Tính toán của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2022, ước tính tổng thu ngân sách trên địa bàn TP HCM đạt hơn 386.568 tỉ đồng, cao hơn 5,9% so với dự toán năm 2021.

Tỉ lệ điều tiết ngân sách TP HCM dự kiến tăng từ 18% lên 21% - Ảnh 1.

Đề xuất nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách năm 2022 cho TP HCM

Bộ Tài chính nêu rõ phần địa phương được hưởng theo phân cấp 84.121 tỉ đồng. Trong đó, phần ngân sách TP HCM được hưởng 100% hơn 42.583 tỉ đồng và phần được hưởng 21% theo tỉ lệ điều tiết là 41.535,9 tỉ đồng.

Với dự kiến như vậy, tỉ lệ điều tiết mà ngân sách TP HCM được hưởng trong năm 2022 cao hơn gần 6.000 tỉ đồng so với năm 2021. Trong khi đó, tổng chi ngân sách TP HCM trong năm 2022 theo dự kiến là 94.051 tỉ đồng.

Về dự kiến dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022, Bộ Tài chính cho biết, dự toán tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2022 là hơn 1,4 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 3,4% so với ước thực hiện năm 2021. Tỉ lệ huy động vào ngân sách Nhà nước khoảng 15,1%GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 12,7% GDP.

Theo Bộ Tài chính, mức dự toán nêu trên đã được tính toán kỹ trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu nhân lực, doanh thu sụt giảm mạnh, việc phục hồi và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh cần thời gian và chi phí lớn.

Về số chi năm 2022, dự kiến dự toán chi ngân sách nhà nước là hơn 1,78 triệu tỉ đồng, tăng 4,5% so dự toán năm 2021. Theo Bộ Tài chính, mức bội chi là 372,9 ngàn tỉ đồng, tương ứng khoảng 4% GDP (bằng tỉ lệ dự toán năm 2021). Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 21-22% tổng thu ngân sách Nhà nước. Đến cuối năm 2022, nợ công khoảng 43-44% GDP.

Đại dịch Covid-19 đã và đang tạo thêm nhiều khó khăn, thách thức đối với mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, tiếp tục tạo áp lực lớn đối với thu, chi và cân đối ngân sách nhà nước của Việt Nam giai đoạn 2022-2024. Bộ Tài chính tính toán, tổng thu ngân sách 3 năm 2022-2024 dự kiến 4,65 triệu tỉ đồng, còn chi ngân sách là 5,8 triệu tỉ đồng, nhưng gặp thách thức lớn do đại dịch.

Minh Chiến