Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký công văn khẩn gửi các đơn vị hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức theo Quyết định 3728/2019 để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018 của HĐND TP HCM.

Theo đó, UBND TP HCM chấp thuận cho "người được tuyển dụng vào công chức, viên chức đang thực hiện chế độ tập sự" tiếp tục được hưởng chính sách chi thu nhập tăng thêm. Tuy nhiên, UBND TP HCM chưa xem xét cho đối tượng công chức, viên chức được cử đến làm việc tại các cơ quan không thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và các đối tượng khác chưa được đề cập trong Nghị quyết 03.

TP HCM: Những ngày nghỉ không được tính thu nhập tăng thêm - Ảnh 1.

Khi nghỉ phép, nghỉ thai sản, nghỉ đau ốm, cán bộ, công chức sẽ không được tính thu nhập tăng thêm

Về nguyên tắc, số ngày được hưởng thu nhập tăng thêm là số ngày làm việc thực tế mà cán bộ, công chức, viên chức có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Các ngày sau đây không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm:

- Những ngày cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép năm hoặc nghỉ phép về việc riêng.

- Những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản, để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục).

- Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện.

- Những ngày nghỉ thai sản của cán bộ, công chức, viên chức.

- Những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế có đặc thù riêng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chủ động nghiên cứu và trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ trước khi trình UBND TP HCM có văn bản hướng dẫn.

Với những cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo chế độ; chuyển sang cơ quan, đơn vị khác ngoài hệ thống chính trị thì số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chấm dứt công tác trong quyết định của cấp thẩm quyền.

Các bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác nhau thì được tính để xét tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức danh, chức vụ chính đang giữ hoặc theo chức danh, chức vụ mà cá nhân được hưởng tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác trong quý, thực hiện đánh giá, phân loại tính theo số ngày làm việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, tổ chức, đơn vị (tính riêng tại nơi chuyển đi và nơi chuyển đến).

Từ quý II năm 2019 trở về sau sẽ đánh giá, phân loại, chi thu nhập tăng thêm theo hướng dẫn trên.

Về phương pháp chấm điểm và phân loại đối với lãnh đạo, quản lý: tỉ lệ mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không quá 50% số lượng lãnh đạo cơ quan, quản lý được áp dụng riêng cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị từ cấp trực thuộc UBND TP HCM trở xuống trong tất cả các ngành, lĩnh vực (không cộng dồn); kể cả trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có 1 người giữ vị trí lãnh đạo, quản lý.
Phan Anh