Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch Hội đồng Thẩm định của Ban Đề án thành lập các đặc khu Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc.

Trình Quốc hội phê duyệt 3 đặc khu kinh tế - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (bìa trái) làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang về dự kiến thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc vào ngày 3-1. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh trên cơ sở liên hệ pháp luật hiện có, thông lệ quốc tế và đánh giá tác động của đặc khu từ các bộ, ngành góp ý kiến bổ sung sẽ tiến hành thẩm định, hoàn chỉnh từng đề án của 3 tỉnh, hoàn thành các bộ thủ tục thông qua các cấp và hội đồng thẩm định để trong tháng 2-2018 thông qua Chính phủ, trình Bộ Chính trị. Phấn đấu trong năm 2018 sẽ trình Quốc hội phê duyệt, đồng thời ban hành Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

H.Tuấn