Trong báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi, UBND TP HCM cho biết hiện TP đang theo dõi 11 dự án ODA và vốn vay ưu đãi.

Trong số 11 dự án này có 8 dự án đầu tư và 3 dự án hỗ trợ kỹ thuật. Trong đó, 4 dự án đầu tư trọng điểm có quy mô lớn, gồm: Dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương); dự án cải thiện môi trường nước TP lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - Kênh Tẻ (giai đoạn 2) và dự án vệ sinh môi trường TP (giai đoạn 2).

Trong đó, với 2 dự án metro số 1 và 2, do liên quan đến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư nên hiện đang phải chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn điều chỉnh, chưa thể giải ngân.

Vốn cho metro số 1 và 2 tại TP HCM chưa thể giải ngân - Ảnh 1.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hiện tiến độ đạt khoảng 62%

Riêng 2 dự án còn lại, theo UBND TP, dự án vệ sinh môi trường TP (giai đoạn 2 - tiến độ đạt 10,43%), khối lượng giải ngân tốt (đạt 100% vốn ngân sách do Trung ương cấp phát).

Còn dự án cải thiện môi trường nước TP lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ (giai đoạn 2 - tiến độ đạt 65%) hiện chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng TP giao vốn ODA do cần điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020.

Vốn cho metro số 1 và 2 tại TP HCM chưa thể giải ngân - Ảnh 2.

Dự án cải thiện môi trường nước TP lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Kênh Đôi - Kênh Tẻ (giai đoạn 2) hiện tiến độ chung đạt khoảng 65%

Trước những vấn đề trên, UBND TP kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, hướng dẫn TP điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án xây dựng tuyến metro số 1 và 2.

Đồng thời, TP cũng kiến nghị điều chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 và bố trí kế hoạch vốn năm 2019 từ nguồn vốn Trung ương cấp phát cho các dự án ODA tại TP nhằm đảm bảo đủ vốn thực hiện năm 2019.

Thông tin về tiến độ chung cho biết tuyến metro số 1 hiện đạt 62%, còn tuyến số 2 đạt 3,8%.

Riêng tuyến số 1, dự án này thực hiện từ nguồn vốn ODA do ngân sách Trung ương bố trí và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách TP. Theo kế hoạch vốn trung hạn 2016 - 2020, dự án được bố trí 7.500 tỉ đồng so với nhu cầu đăng ký là 20.500 tỉ đồng, số còn lại đã được bố trí trong năm 2016 và 2017 là 2.700 tỉ đồng. Riêng năm 2018 và 2019, do vướng mắc trong việc điều chỉnh tổng mức đầu tư nên số vốn còn lại trong kế hoạch vốn trung hạn đã không được bố trí, gồm 4.791 tỉ đồng.

Trong bối cảnh để đảm bảo tiến độ thanh toán cho các nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết và tiến độ thi công, UBND TP HCM trước đó đã ứng vốn cho dự án. UBND TP chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục hoàn trả tạm ứng ngay sau khi được Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí kế hoạch vốn cho dự án.

Gia Minh