Sáng 3-2, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2020).

Đảng ta thật vĩ đại, nhân dân ta thật anh hùng!

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình đó, Đảng đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải phóng dân tộc; thống nhất Tổ quốc và thực hiện công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam từ một đất nước nghèo nàn, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu vươn lên thành một nước đang phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hiện nay, Việt Nam có quy mô dân số gần 100 triệu người với mức thu nhập bình quân 2.800 USD/người; đã tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế, trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Mới đây, Việt Nam được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu với số phiếu tín nhiệm rất cao, gần như tuyệt đối, lần thứ hai trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là vấn đề sống còn - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại lễ kỷ niệm Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam. Thực tiễn đó đã khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. "Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có thể nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng!" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Tin vào thế hệ trẻ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đẩy mạnh quan hệ đối ngoại; tập trung tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, thay mặt đảng viên cả nước, ông Hà Ký, 87 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, bày tỏ niềm vinh dự, xúc động, nói lên tình cảm sâu sắc của mình với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng đã đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (Hà Nội). 

Xúc động cầu truyền hình "Ánh sáng niềm tin"

Cầu truyền hình kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với tên gọi "Ánh sáng niềm tin" đã diễn ra tối 3-2 tại 4 điểm cầu Hà Nội - Hải Phòng - Côn Đảo - Vĩnh Long, những nơi có vị trí, vai trò đặc biệt trong lịch sử 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với thời lượng 150 phút, qua 4 phần "Ngọn đuốc soi đường", "Khát vọng độc lập tự do", "Đổi mới và hội nhập", "Giữ vững niềm tin và Tự hào đi lên", chương trình là bài ca về niềm tin và lòng dũng cảm, tôn vinh những tổ chức Đảng và đảng viên đã quên mình đấu tranh trong chiến đấu, trong lao động sáng tạo, đồng thời nói lên yêu cầu của thời đại, của dân tộc với các cán bộ đảng viên trong thời kỳ mới, trước ngưỡng cửa Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Y.Anh

HÀ GIANG