Trần tình của cán bộ bị cấp trên bắt làm kiểm điểm vì "hành" dân

(NLĐO) – Vị cán bộ phường được cho là "hành" dân khi giải quyết thủ tục ở bộ phận một cửa khẳng định mình làm đúng nhiệm vụ, sai sót là ở công dân.

Trần tình của cán bộ bị cấp trên bắt làm kiểm điểm vì "hành" dân