HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

World Cup 2022

Tiền quảng cáo ngoài trời "chảy" đi đâu? (*): Giật mình con số chênh lệch

Trong khi các công ty quảng cáo báo giá cho thuê mỗi trụ quảng cáo hàng tỉ đồng/năm thì theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải TP HCM, đơn giá cho thuê tạm thời trụ quảng cáo chỉ từ 10 - 15 triệu đồng/trụ/năm

Tiền quảng cáo ngoài trời "chảy" đi đâu? (*): Giật mình con số chênh lệch
Xem thêm