BOT giao thông và chỉ đạo nóng - Ảnh 1.

Dữ liệu: Song Hy - Đồ họa: Vương Fương Anh