Ngày 16-10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình an ninh, trật tự tại một số trạm thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức đầu tư hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Hạn chế ngay khâu chuẩn bị

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông theo hình thức BOT là chủ trương đúng đắn nhằm huy động nguồn lực xã hội.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, việc đầu tư xây dựng và quản lý vận hành một số dự án BOT thời gian qua vẫn còn tồn tại, hạn chế từ khâu chuẩn bị đầu tư (công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án) đến công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, xác định tổng mức đầu tư để làm cơ sở tính phí; việc lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu vẫn là chỉ định thầu, năng lực một số nhà đầu tư còn hạn chế; công tác huy động vốn còn nhiều tồn tại; thời gian thi công một số công trình kéo dài, chất lượng một số công trình chưa đạt yêu cầu; công tác khai thác, vận hành công trình chưa hợp lý.

Tổng rà soát vị trí trạm BOT - Ảnh 1.

Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa bị dư luận phản đối vì cho rằng đặt trên Quốc lộ 1 là sai vị trí Ảnh: XUÂN HOÀNG

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế trên chủ yếu là do hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) nói chung, hợp đồng BOT nói riêng còn thiếu và chưa đồng bộ; công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng theo hình thức BOT còn nhiều bất cập, thiếu kinh nghiệm, hiệu quả chưa cao; quy hoạch trạm thu phí chưa khoa học... Vì vậy, để kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn nảy sinh, được dư luận quan tâm, thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng theo hình thức PPP; cho phép triển khai thí điểm hình thức thu phí không dừng.

Đặc biệt, các bộ - ngành và các địa phương liên quan đã tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, liên quan đến việc xây dựng và quản lý khai thác các dự án BOT giao thông, như tính toán lại và rà soát quyết toán của tất cả dự án để tính lại thời gian thu phí; rà soát lại toàn bộ hệ thống trạm thu phí để xử lý những bất cập, bố trí lại một số trạm thu phí cho hợp lý,...

Phải hài hòa lợi ích

Để tiếp tục đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả các dự án BOT giao thông, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn các địa phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tập trung rà soát điều chỉnh, bổ sung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông từng lĩnh vực (đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không…) của quốc gia, khu vực, địa phương. Từ đó, làm cơ sở kế hoạch hóa đầu tư theo giai đoạn; tập trung ưu tiên đầu tư các công trình, dự án, có ý nghĩa lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Để làm được những việc trên, theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ GTVT phải rà soát tất cả dự án BOT đã và đang đầu tư, bảo đảm chính xác về khối lượng và chi phí, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng, từ đó xác định chính xác thời gian thu, giá dịch vụ; đồng thời, rà soát vị trí đặt trạm để khẳng định những vị trí phù hợp hoặc chưa phù hợp theo quy định pháp luật. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT nghiên cứu, ban hành tiêu chí đặt trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2015 và Nghị định số 30/2015, bảo đảm quản lý chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả đầu tư các dự án PPP.

BOT Cai Lậy, Biên Hòa: Người dân vẫn đòi dời trạm

Sáng 16-10, tại trụ sở UBND xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đại diện MTTQ huyện Cai Lậy và chủ đầu tư BOT Cai Lậy đã tổ chức buổi tuyên truyền thu hồi vốn của trạm thu phí BOT tuyến tránh Cai Lậy cho người dân các xã Mỹ Thành Nam, Bình Phú, Phú An và Phú Nhuận (huyện Cai Lậy).

Nội dung phổ biến tập trung về lợi ích dự án và thông tin giảm 100% các phương tiện loại 1 và loại 2 không kinh doanh vận tải đối với các xe có đăng ký tại 4 xã nói trên của huyện Cai Lậy. Giảm 50% phí đối với xe có kinh doanh dịch vụ thuộc 4 xã nói trên và xe buýt hoạt động nội tỉnh Tiền Giang. Tại buổi làm việc, đã có 3 ý kiến phản đối về vị trí đặt trạm thu phí BOT Cai Lậy và 2 ý kiến về việc đền bù chưa thỏa đáng tại khu vực trạm thu phí.

Cùng ngày, trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa đã không thể hoạt động lại vào ngày 16-10 như thông báo của chủ đầu tư. Theo thông tin, dự kiến trạm thu phí BOT Biên Hòa sẽ hoạt động trở lại sáng 18-10. Tuy nhiên, người dân và tài xế vẫn một mực đòi dời trạm từ Quốc lộ 1 về tuyến tránh.

L.PHONG - T.AN - X.HOÀNG

BẢO TRÂN