Chủ tịch Công ty 577: Cháy Carina, con gây nạn lại bắt mẹ đi tù - Ảnh 1.

Ông Đoàn Tường Triệu

"Trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư 577 ghi công ty là chủ đầu tư tòa nhà Carina Plaza. Website ghi vậy là để cho hoành tráng, cho oai. Còn chủ đầu tư không phải do 577 muốn công bố là được, mà phải do Nhà nước quy định, công bố theo đăng ký thông tin đầu tư của doanh nghiệp. Mọi người đang lấy cái lỗi trên website của 577 để nói chúng tôi là chủ đầu tư là không đúng.

Mọi người đang coi 577 là "kẻ có tóc" và tất nhiên mọi người đều đang làm chuyện chụp "kẻ có tóc".

Việc kiểm tra thường xuyên là việc của đơn vị được thuê vận hành đã quy định tại hợp đồng, chứ không phải là việc của chủ đầu tư.

Trong vụ cháy này, 577 có thể xem như là người đứng ngoài. Bởi Hùng Thanh và 577 là 2 công ty. Hùng Thanh là chủ đầu tư Carina còn 577 góp vốn vào Hùng Thanh thôi. Điều này tôi đã công bố. Lúc tôi công bố, trên mạng họ nói tôi bỏ chạy, họ chửi tôi là đại ác nhân. Tôi vẫn nói thẳng 577 có thể đứng ngoài cũng không ai có thể kết tội. Tuy nhiên, câu chuyện ở đây là 577 đã hỗ trợ Hùng Thanh khắc phục sự cố.

Tôi lưu ý ví dụ mẹ và con. Con gây ra tai nạn thì mẹ phải bán nhà đi để hỗ trợ con đền bù, chứ không phải con gây tai nạn thì mẹ phải đi tù. 577 và Hùng Thanh là mẹ con. Và chúng tôi đã làm như vậy, tức là hỗ trợ Hùng Thanh xử lý".

(Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư 577 ĐOÀN TƯỜNG TRIỆU cho biết trên Zing ngày 27-4).