Thạc sĩ phòng chống tham nhũng: Đào tạo để làm gì? - Ảnh 1.

"Tôi không biết tại sao lại có chương trình đào tạo thạc sĩ về phòng, chống tham nhũng. Đào tạo để làm gì? Họ sẽ giữ vị trí gì? Vị trí tham mưu, đề xuất hay thế nào?

Đây là bệnh cố hữu của người có quyền, người có quyền mới tạo ra nhũng nhiễu, tham ô, tham nhũng. Chính vì thế, người nên học về phòng, chống tham nhũng là cán bộ, công chức nhà nước. Nên đào tạo, nghiên cứu, thành lập các khoa liên quan đến phòng, chống tham nhũng trong các trường Đảng, trường cán bộ, hành chính.

Trong các trường ấy mở khoa phòng, chống tham nhũng thì có lý hơn. Phải quán triệt, hệ thống lại về phòng, chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước, từ cán bộ Đảng đến cán bộ chính quyền, cán bộ đoàn thể, mặt trận...

Muốn giảng thành một chuyên đề thì người người giảng phải có lý luận, đòi hỏi người giảng phải giỏi và được đào tạo".

(Luật sư TRẦN QUỐC THUẬN, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nêu quan điểm trên Đất Việt ngày 5-8 về việc Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội tổ chức đào tạo thạc sĩ luật học về quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng).