Sáng nay, 11-6, Quốc hội (QH) đã họp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do cơ quan quyền lực này bầu và phê chuẩn.
 

Đúng 8 giờ 40 phút, Trưởng Ban kiểm phiếu Đỗ Văn Chiến đã công bố kết quả kiểm phiếu đối với 47 chức danh do QH bầu và phê chuẩn. Tổng số đại biểu QH (ĐBQH) 498 người bỏ phiếu.
 

Theo đó, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu phiếu tín nhiệm cao với 372 phiếu, chiếm 74,7%.

 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có 330 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 66,27%.
 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình có ít số phiếu tín nhiệm cao (88 phiếu, chiếm 17,67%); nhiều số phiếu tín nhiệm thấp (209 phiếu, chiếm 41,97%).
 

Bộ trưởng Bộ GD - ĐT Phạm Vũ Luận có 86 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 17,27%) và 177 phiếu tín nhiệm thấp (chiếm 35,54%).
 

Như vậy, không lãnh đạo cấp cao nào bị rơi vào mức “báo động” trong đợt lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên ở QH.
 

Cũng trong sáng nay 11-6, với đa số phiếu tán thành (471 ĐB trong tổng số 477 ĐB, chiếm 94,58%), QH đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

 

Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, QH đã hoàn thành trọng trách được nhân dân giao phó là đánh giá tín nhiệm bước đầu các chức danh chủ chốt.

 

"Không thể nói việc nào cũng được điểm 10 cả, còn có việc này việc kia khiếm khuyết, sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt cho năm sau và cho cả việc lấy phiếu tín nhiệm ở Hội đồng nhân dân các cấp" - Chủ tịch QH nói.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhận định, mặc dù còn nhiều sai sót từ khâu chuẩn bị tới khâu bỏ phiếu nhưng nhìn chung cách đánh giá của các đại biểu khá khách quan. Những vị được lấy phiếu tín nhiệm đối với các lĩnh vực nóng như ngân hàng, giáo dục, y tế, xây dựng… QH đòi hỏi trách nhiệm cao hơn.

 

“Ta thấy là phiếu tín nhiệm cao của QH là sự động viên khích lệ, đồng thời là đánh giá những kết quả đã đạt được. Những phiếu tín nhiệm thấp cũng là những đòi hỏi thêm với các vị để hoàn thành nhiệm vụ. QH cũng đặt niềm tin để các bị phấn đấu cho thời gian tới” - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

 
Dưới đây là kết quả lấy phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo chủ chốt. Tổng số phiếu trong 3 mức tín nhiệm của một số chức danh lãnh đạo có thể khác nhau vì có những phiếu không hợp lệ của một số ĐBQH bị loại trừ.
 

STT

Họ & tên

Chức vụ

Tỷ lệ được tín nhiệm

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

Ông Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước

330
66,27%
133
26,71%
28

5,62%

2

Bà Nguyễn Thị Doan

Phó chủ tịch nước

263
52,81%
215
43,17%
13
2,61%

3

Ông Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội

328
65,86%
139
27,91%
25
5,02%

4

Ông Uông Chu Lưu

Phó chủ tịch Quốc hội

323
64,86%
155
31,12%
13
2,61%

5

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó chủ tịch Quốc hội

372
74,7%
104
20,88%
14
2,81%

6

Bà Tòng Thị Phóng

Phó chủ tịch Quốc hội

322
64,66%
145
29,12%
24
4,82%

7

Ông Huỳnh Ngọc Sơn

Phó chủ tịch Quốc hội

252
50,6%
217
43,57%
22
4,42%

8

Ông Phan Xuân Dũng

Chủ nhiệm UB KHCN-MT

234
46,99%
235
47,19%
22
4,42%

9

Ông Nguyễn Văn Giàu

Chủ nhiệm UB Kinh tế

273
54,82%
204
40,96%
15
3,01%

10

Ông Trần Văn Hằng

Chủ nhiệm UB Đối ngoại

253
50,8%
229
45,98%
9
1,81%

11

Ông Phùng Quốc Hiển

Chủ nhiệm UB Tài chính - ngân sách

291
58,43%
189
37,95%
11
2,21%

12

Ông Nguyễn Văn Hiện

Chủ nhiệm UB Tư pháp

210
42,17%
253
50,8%
28
5,62%

13

Ông Nguyễn Kim Khoa

Chủ nhiệm UB Quốc phòng - an ninh

267
53,61%
215
43,17%
9
1,81%

14

Ông Phan Trung Lý

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

294
59,04%
180
36,14%
18
3,61%

15

Bà Trương Thị Mai

Chủ nhiệm UB CVĐXH

335
67,27%
151
30,32%
6
1,2%

16

Bà Nguyễn Thị Nương

Trưởng ban Công tác đại biểu

292
58,63%
183
36,75%
17
3,41%

17

Ông Nguyễn Hạnh Phúc

Chủ nhiệm VPQH

286
57,43%
194
38,96%
12
2,41%

18

Ông Ksor Phước

Chủ tịch Hội đồng dân tộc

260
52%
204
40,96%
28
5,62%

19

Ông Đào Trọng Thi

Chủ nhiệm UB VH-GD- TN, TN-NĐ

241
48,39%
232
46,59%
19
3,82%

20

Ông Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Chính phủ

210
42,17%
122
24,5%
160
32,13%

21

Ông Hoàng Trung Hải

Phó thủ tướng Chính phủ

186
37,35%
261
52,41%
44
8,84%

22

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Phó thủ tướng Chính phủ

196
39,36%
230
46,18%
65
13,05%

23

Ông Vũ Văn Ninh

Phó thủ tướng Chính phủ

167
33,53%
264
53,01%
59
11,85%

24

Ông Nguyễn Xuân Phúc

Phó thủ tướng Chính phủ

248
49,8%
207
41,57%
35
7,03%

25

Ông Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL

90
18,07%
286
57,43%
116
23,29%

26

Ông Nguyễn Thái Bình

Bộ trưởng Bộ Nội vụ

126
25,3%
274
55,02%
92
18,47%

27

Ông Nguyễn Văn Bình

Thống đốc NHNN VN

88
17,67%
194
38,96
209
41,97

28

Bà Phạm Thị Hải Chuyền

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH

105
21,08%
276
55,42%
111
22,29%

29

Ông Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

176
35,34%
280
56,22%
36
7,23%

30

Ông Trịnh Đình Dũng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng

131
26,31%
261
52,41%
100
20,08%

31

Ông Vũ Đức Đam

Chủ nhiệm VPCP

215
43,17%
245
49,2%
29
5,82%

32

Ông Vũ Huy Hoàng

Bộ trưởng Bộ Công thương

112
22,49%
251
50,4%
128
25,7%

33

Ông Phạm Vũ Luận

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

86
17,27%
229
45,98%
177
35,54%

34

Ông Phạm Bình Minh

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

238
47,79%
233
46,79%
21
4,22%

35

Ông Cao Đức Phát

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT

184
36,95%
249
50%
58
11,65%

36

Ông Giàng Seo Phử

Chủ nhiệm UB Dân tộc

158
31,73%
270
54,22%
63
12,65%

37

Ông Trần Đại Quang

Bộ trưởng Bộ Công an

273
54,82%
183
36,75%
24
4,82%

38

Ông Nguyễn Minh Quang

Bộ trưởng Bộ TN-MT

133
26,71%
304
61,04%
42
8,42%

39

Ông Nguyễn Quân

Bộ trưởng Bộ KH-CN

133
26,69%
304
61,04%
43
8,63%

40

Ông Nguyễn Bắc Son

Bộ trưởng Bộ TT-TT

271
24,3%
121
56,43%
77
15,46%

41

Ông Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

303
64,86%
144
28,92%
13
2,61%

42

Ông Đinh La Thăng

Bộ trưởng Bộ GTVT

186
37,35%
198
39,76%
99
19,88%

43

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Bộ Y tế

108
21,69%
228
45,78%
146
29,32%

44

Ông Huỳnh Phong Tranh

Tổng Thanh tra Chính phủ

164
32,93%
241
48,39%
87
17,47%

45

Ông Bùi Quang Vinh

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư

231
46,39%
205
41,16%
46
9,24%

46

Ông Trương Hòa Bình

Chánh án TAND tối cao

195
39,16%
266
52,51%
34
6,83%

47

Ông Nguyễn Hòa Bình

Viện trưởng VKSND tối cao

198
39,76%
269
54,02%
23
4,62%
 
Trước đó, ngày 10-6, QH đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh chủ chốt do QH bầu hoặc phê chuẩn. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm tiến hành theo Nghị quyết số 35/2012/QH13 của QH.
Cuối giờ chiều cùng ngày, 490 ĐB (trong tổng số 499 ĐBQH khóa XIII) có mặt tại hội trường đã thực hiện việc bầu Ban Kiểm phiếu gồm 29 thành viên (đều là ĐBQH) do ông Đỗ Văn Chiến (ĐBQH tỉnh Yên Bái) làm Trưởng ban.
 
Theo hướng dẫn thực hiện việc lấy phiếu, mỗi ĐB được phát 10 loại phiếu tín nhiệm với các màu khác nhau (từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu) gồm các phiếu đối với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao.

 

Việc kiểm phiếu diễn ra suốt đêm 10-6.

 

Đây là lần đầu tiên QH thực hiện quyền giám sát tối cao theo chức năng của mình về công tác nhân sự và đây cũng là QH đầu tiên trên thế giới thực hiện việc này.
 
Thế Dũng