"In Progress" là chương trình bao gồm 12 sự kiện văn hóa - nghệ thuật: triển lãm, trưng bày, biểu diễn rối đa giác quan, chiếu phim, workshop kết hợp giữa "nghệ thuật và giáo dục", "sáng kiến tương tác với nghệ thuật truyền thống"...

Chương trình văn hóa - nghệ thuật In Progress - Ảnh 1.

Một buổi sinh hoạt của chương trình “In Progress”. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)

Cụ thể, 12 ý tưởng văn hóa - nghệ thuật gồm: 1. Triển lãm đa phương tiện lan tỏa năng lượng chữa lành "Úm ba la - Không gian sáng tạo Old Soul"; 2. Triển lãm nhóm "Cõi riêng ảo"; 3. Triển lãm, thảo luận và đọc thơ "Tôi viết tiếng Việt", không gian văn hóa cà phê sách Tổ chim Xanh; 4. Dự án thể nghiệm với thư viện, sắp đặt, trình diễn; 5. Hòa nhạc giáo dục và kể chuyện "Trái tim của mẹ"; 6. Chương trình nghệ thuật cộng đồng "Bờ thành", không gian nghệ thuật Mơ Đơ, Huế; 7. Chương trình thực tập và tập huấn về nghệ thuật "Nghe em"; 8. Chuỗi chiếu phim "Như trăng trong đêm: Điện ảnh Việt Nam qua một một góc nhìn"; 9. Tuần lễ Văn hóa Sáng tạo Hải Phòng; 10. Biểu diễn múa rối đa giác quan "Củ lạc và thuyết hắt hơi"; 11. Triển lãm, biểu diễn và hoạt động tương tác "Mắt Xẩm", "48h - Tôi chèo về quê hương"; 12. Chương trình hòa nhạc và chiếu phim "Phiêu bạt/Nương náu", Bảo tàng Thấu Cảm, Hà Nội.

Ra đời trong khuôn khổ dự án "Không gian văn hóa sáng tạo Việt Nam" tháng 11-2020, "In Progress" hướng tới các đối tượng khó và ít có cơ hội tiếp cận nghệ thuật, tạo ra được các giá trị hữu hình cho những đối tượng không được thụ hưởng từ các hoạt động nghệ thuật.

Chương trình "In Progress" nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hạnh phúc của mọi người trong đời sống cộng đồng, được hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật, tiếp cận những vấn đề giáo dục từ cảm xúc sáng tạo của người nghệ sĩ.

Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thời gian và hình thức tổ chức của 12 sự kiện văn hóa - nghệ thuật có thể sẽ thay đổi, tùy vào tình hình cụ thể. Thông tin mới nhất về chương trình cũng như mỗi sự kiện sẽ được cập nhật trên website và Facebook của Hội đồng Anh.

Thanh Hiệp