Giải Mai Vàng lần thứ 25-2019 được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 25 năm nên ngoài những hoạt động mang tính chất kỷ niệm, Giải Mai Vàng lần thứ 25 tiếp tục đổi mới theo tinh thần: Chất lượng - Trẻ trung - Hiện đại. 

Thể hiện ở tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức, bảo đảm thực chất, khách quan trong bầu chọn và kết quả; các chương trình biểu diễn và lễ trao giải có giá trị nghệ thuật cao, sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; hướng đến công chúng trẻ là chính; ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc tổ chức bình chọn, hoạt động biểu diễn và quảng bá, tạo sức lan tỏa rộng lớn.

Mỹ Uyên - Hải Lê