Vẫn khát khao vai diễn để đời

Mỹ Uyên - Thanh Long