Tập 1: Mai Vàng nhân ái - kết nối yêu thương

Mỹ Uyên - Thanh Long