Nhiều hoạt động hè sôi nổi diễn ra tại Đường sách TP HCM

Xuân Huy - Quốc Thắng