Chiều nay 4-9, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (UBTP) đã họp phiên toàn thể cho ý kiến vào báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 (báo cáo).

Cả nước có 10 người vi phạm kê khai tài sản - Ảnh 1.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm - Ảnh: Hoàng Hải

Tại phiên họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm đã trình bày báo cáo nêu rõ năm 2019, số người đã kê khai tài sản, thu nhập là 1.081.235 người; đạt tỷ lệ 99,9% so với số người phải kê khai; Số bản kê khai đã công khai: 1.075.277 bản; đạt tỷ lệ 99,4% so với số bản đã kê khai; có 46 người thuộc diện kê khai được xác minh tài sản, thu nhập.

"Qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền, phát hiện 10 trường hợp vi phạm, tăng 4 trường hợp so với năm 2018. Đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp. Trong đó, Bộ Công an 2 người, Đà Nẵng 1 người, Khánh Hòa 2 người, Tây Ninh 2 người, Thanh Hóa 1 người"- ông Liêm Trần Ngọc nhấn mạnh.

Đáng chú ý, theo ông Trần Ngọc Liêm, việc thực hiện quy định về tặng quà tết, nộp lại quà tặng tiếp tục được Chính phủ quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

"Năm 2019 có 3 trường hợp nộp lại quà tặng với tổng giá trị là 103 triệu đồng. Cụ thể là tỉnh Trà Vinh có 1 người, 3 triệu đồng; Thái Bình có 2 người, 100 triệu đồng" - ông Trần Ngọc Liêm nói.

Theo ông Trần Ngọc Liêm, để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định về kiểm soát việc tặng quà, nhận quà, phòng ngừa việc lợi dụng truyền thống tốt đẹp để tham nhũng, đưa hối lộ, Chính phủ đã rà soát, ban hành quy định mới về tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng (Nghị định số 59/2019 thay thế Quyết định số 64/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức).

Nghị định này quy định người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân dưới mọi hình thức nếu liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo đúng quy định. Người vi phạm quy định về nhận, tặng quà thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Cũng tại phiên họp, Ủy viên Thường trực UBTP Đỗ Đức Hồng Hà đã trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu Ủy ban Tư pháp (UBTP) thẩm tra báo cáo. Nhóm nghiên cứu của UBTP cơ bản đồng tình với đánh giá của Chính phủ về tình hình tham nhũng là “tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm” và cho rằng tình hình tham nhũng trong thời gian tới tiếp tục có chiều hướng thuyên giảm nhưng vẫn diễn ra phức tạp, thủ đoạn tinh vi nhất là tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cả nước có 10 người vi phạm kê khai tài sản - Ảnh 2.

Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa

Bình luận về báo cáo của Chính phủ, Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa (TP HCM) cho rằng báo cáo chỉ nên đánh giá là "tham nhũng có biểu hiện thuyên giảm chứ không thể là chiều hướng thuyên giảm".

"Thực tế nhiều nơi có chuyển biến tốt nhưng một số ngành, lĩnh vực không thấy thuyên giảm, họ vẫn không giảm, không chuyển biến, chẳng ngán ngại gì. Có thể sự trắng trợn, ngã giã không diễn ra nhưng vẫn có hiện tượng "ngâm" việc để nảy sinh ra tham nhũng. Kể cả từ cấp phường xã trở lên. Nên báo cáo chỉ nên đánh giá là tham nhũng có biểu hiện thuyên giảm ở một số nơi, một số lĩnh vực"- ông Nghĩa bày tỏ.

Để ngăn chặn sự "ngâm" hồ sơ của cán bộ, ông Trương Trọng Nghĩa kiến nghị cần quy định cụ thể thời gian xử lý hồ sơ, trả lời cho người dân và gia hạn cũng phải ấn định thời gian xử lý cho dân.

"Nếu không cứ chậm kéo dài rồi xì "phong bì" ra thì việc mới chạy"- ông Nghĩa nói.

Góp ý về việc giải pháp pháp ngăn chặn tặng quà, ông Nghĩa dẫn ví dụ luật pháp về quản lý tặng quà ở Mỹ đã quản lý từ mức 50 USD trở lên chứ.

"Không nên nói tham nhũng "vặt" như chúng ta hay nói vì số tiền tham nhũng cộng lại đâu có "vặt"" – ông Nghĩa nhấn mạnh.

Về kiểm soát tài sản, đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhìn nhận là cực kỳ quan trọng và cho rằng việc công khai, minh bạch tài sản của quan chức là việc phải làm nhưng vừa qua việc kiểm soát là chưa tốt.

Thế Dũng