Một là, 2017 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn viên, có 786.586 đoàn viên được hưởng lợi từ việc ký kết với các đối tác, doanh nghiệp nhằm cung cấp hàng hóa, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi lên đến 83 tỉ đồng. 

Hai là, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thiết chế CĐ tại các KCX-KCN theo đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam gồm: nhà trẻ, nhà ở, siêu thị... dành cho công nhân (CN). 

Ba là, hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện công tác tài chính CĐ, bảo đảm công khai, minh bạch. 

Bốn là, tổ chức "Tết sum vầy 2017", chăm lo cho 3,3 triệu đoàn viên với hơn 1.500 tỉ đồng.

  Năm là, hoàn thành vượt kế hoạch 10 triệu đoàn viên của nhiệm kỳ 2013-2018. 

Sáu là, đổi mới, kiện toàn hệ thống tổ chức CĐ theo hướng tinh gọn, hiệu quả. 

Bảy là, Quyết định triển khai bộ nhận diện CĐ Việt Nam.

Tám là, 5 năm triển khai Tháng CN với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, chăm lo cho đoàn viên, người lao động và phát huy vai trò của CN trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chín là, Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tại Khánh Hòa khánh thành và đi vào hoạt động, góp phần giáo dục lòng yêu nước, lịch sử truyền thống và sự hy sinh anh dũng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc cho CN và thế hệ trẻ Việt Nam. 

Mười là, chương trình "Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới" tạo động lực, cổ vũ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVC-LĐ cả nước.

10 sự kiện nổi bật của tổ chức Công đoàn - Ảnh 1.

Chương trình "Tết sum vầy" của LĐLĐ TP HCM tổ chức cho 500 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

2017 là năm tổ chức CĐ Việt Nam đã nỗ lực đổi mới hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm để chăm lo, bảo vệ và đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên.

Tin-ảnh: N.Hà