200 cán bộ Công đoàn được tập huấn pháp luật

Nội dung tập huấn gồm các quy định của Bộ Luật Lao động về: giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể, kỷ luật lao động và giải quyết tranh chấp lao động.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức pháp luật, các vấn đề mà CĐ cơ sở đang gặp vướng mắc trong thực thi pháp luật lao động tại đơn vị như: trả trợ cấp thôi việc, tiền lương làm thêm giờ, các chế độ BHXH, việc ký kết phụ lục hợp đồng… cũng được báo cáo viên trả lời thỏa đáng.

M.Chi