Nhu cầu tuyển ứng viên trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học chiếm 25%; trung cấp là 20%; sơ cấp và công nhân kỹ thuật lành nghề là 20%.

Lao động trẻ tại một ngày hội việc làm ở TP HCM
Lao động trẻ tại một ngày hội việc làm ở TP HCM

Một số nhóm ngành nghề mới sẽ xuất hiện dựa trên cơ sở những nhóm ngành cũ và có sự kết hợp, lồng ghép các nhóm ngành với nhau nhằm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế. Điển hình, các ngành: bảo mật mạng, lập trình ứng dụng di động, lập trình game, lập trình thiết kế game 3D, lập trình thiết kế hiệu ứng hình ảnh và hoạt hình 3D... dựa trên nền tảng của ngành đào tạo công nghệ thông tin nhưng được phát triển theo hướng chuyên sâu hơn.

Nhóm ngành kỹ thuật có những ngành mới như: kỹ thuật thương mại, quản trị viên của các ngành kỹ thuật. Nhóm ngành xã hội có thêm các ngành: tư vấn học đường, tâm lý xã hội, tâm lý điều trị bệnh lý... Đây là cơ hội việc làm cho người lao động trong thời gian tới.

Tin-ảnh: T.Phước