Người lao động phải được đào tạo kiến thức tổng hợp với đầy đủ các yếu tố trên để trở thành nhân lực thời đại mới. Theo ông Tuấn, các nhóm ngành nghề được dự báo "hot" nhất trong cách mạng công nghệ 4.0 bao gồm: Công nghệ thông tin (phân tích dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng); công nghệ tự động hóa (cơ điện tử, điện tử, điều khiển tự động, chế tạo ôtô, chế tạo vật liệu,…); các ngành kỹ thuật xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp, năng lượng, công nghệ in 3D; các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, kỹ thuật y sinh (tích hợp kỹ thuật số - vật lý - sinh học); nhóm ngành quản trị, dịch vụ quản trị tài chính - đầu tư, logistics, du lịch, dinh dưỡng; nhóm ngành nghệ thuật, xã hội, nhân văn và sáng tạo (kiến trúc, thiết kế, dịch thuật).

5 yếu tố của nhân lực thời đại 4.0 - Ảnh 1.

Việt Nam cần tới hơn 1 triệu nhân lực công nghệ thông tin vào năm 2020

Đáng chú ý có 8 ngành nghề mà lao động có kỹ năng tay nghề cao được 10 nước ASEAN thống nhất công nhận giá trị tương đương của chứng chỉ đào tạo từ các nước thành viên là dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ điều dưỡng, kiến trúc, giám sát thi công, kế toán, bác sĩ, nha sĩ, du lịch.

Tin-ảnh: G.Nam