Hiện có gần 13,5 triệu sổ BHXH đã được bàn giao cho người lao động, đạt 99,4% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải trả sổ BHXH. Trong 8 tháng đầu năm, ngành đã giải quyết cho gần 570.000 hồ sơ hưởng trợ cấp một lần và trên 6,8 triệu lượt người được xét hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe. Cơ quan BHXH đã phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội giải quyết cho 544.062 người hưởng chế độ BHTN; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú với số ước chi khoảng 68.671 tỉ đồng.

Ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam, cho biết dù số người tham gia BHXH tăng nhưng vẫn thấp so với tiềm năng. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT tại một số địa phương vẫn còn phổ biến. Tám tháng đầu năm, tổng số tiền nợ BHXH từ 1 tháng trở lên vẫn còn 7.043 tỉ đồng.

D.Thu