Thỏa ước có nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ như: thưởng Tết 1 tháng lương theo hợp đồng lao động nếu NLĐ làm việc đủ năm; bảo đảm suất ăn giữa ca trị giá 20.000 đồng; đi du lịch miễn phí 1 lần/năm; lao động nữ trong thời gian mang thai chấp hành tốt nội quy lao động sẽ được tiếp tục ký hợp đồng lao động mới khi hợp đồng cũ hết hạn và khi sinh con được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Bảo đảm phúc lợi NLĐ bằng thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Công ty TNHH Kính cường lực Thiên Long hiện có 15 lao động và chưa thành lập Công đoàn cơ sở. Đây là đơn vị thứ 2 được LĐLĐ quận đại diện NLĐ thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với chủ doanh nghiệp.

Tin-ảnh: M.Chi