Bố trí ngày nghỉ bù cho người lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được Chính phủ quy định là từ thứ hai (ngày 31-12-2018) đến hết thứ ba (ngày 1-1-2019) và đi làm bù vào thứ bảy (ngày 5-1-2019). Mặt khác, theo quy định của Bộ Luật Lao động, nếu những ngày nghỉ lễ, Tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì NLĐ được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Đồng thời, tại điều 106 Bộ Luật Lao động cũng quy định sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để NLĐ được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ. Căn cứ các quy định trên, nếu bệnh viện xem ngày nghỉ thứ hai (31-12-2018) là ngày nghỉ hoán đổi và yêu cầu anh Linh đi làm vào ngày thứ bảy (5-1-2019) thì phải bố trí cho anh nghỉ bù vào ngày khác mới hợp lý.