Nghỉ thai sản trùng dịp hè có được nghỉ bù? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Khoản 7 điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản được coi là thời gian làm việc của người lao động (NLĐ) để tính số ngày nghỉ hằng năm. Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT nêu rõ thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật Lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)". Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định. Cũng theo Thông tư 141/2011/TT-BTC, các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công việc, thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nghỉ phép theo chế độ quy định. Trường hợp do nhu cầu công việc không thể bố trí nghỉ phép hoặc bố trí không đủ số ngày nghỉ phép theo quy định thì cơ quan, đơn vị phải chi trả bằng tiền cho những ngày chưa nghỉ… Căn cứ các quy định trên, chị Hương có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hằng năm (nghỉ hè) nên sẽ được trường bố trí nghỉ bù theo quy định. Trường hợp đã vào năm học mới mà hiệu trưởng không thể bố trí thời gian nghỉ hằng năm thì sẽ phải thanh toán bằng tiền cho chị Hương.