Chậm chốt sổ do lỗi của người lao động

Ông Đỗ Đăng Lân, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Phản ánh của người lao động chưa đúng. Khi bà Hoài nghỉ việc, công ty đã liên hệ với cơ quan BHXH để chốt sổ BHXH nhưng gặp phải một số vấn đề phát sinh. Cụ thể, trước khi vào làm việc tại công ty chúng tôi, bà Hoài đã làm việc ở công ty khác mà khi nghỉ việc thì không được chốt sổ BHXH vì công ty đang nợ BHXH. Theo quy định của BHXH, nếu muốn chốt sổ ở công ty mới thì người lao động phải liên hệ với công ty cũ để nhận lại sổ BHXH (đã chốt), sau đó nộp sổ cho công ty mới để chốt tiếp quá trình đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp khi nghỉ việc. Khi chúng tôi yêu cầu bà Hoài nộp sổ BHXH đã chốt để hoàn tất thủ tục thì bà không nộp, do vậy công ty không thể chốt sổ BHXH cho bà.