Chế độ đối với công chức nghỉ việc

Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Như ông An trình bày, nếu thời điểm ông nghỉ việc là tháng 10-2017 thì khi đó ông đã đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí (60 tuổi) nên chưa được hưởng lương hưu. Theo Luật Công chức, khi công chức xin nghỉ việc theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc cứ mỗi năm làm việc được tính bằng nửa tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).