Đây là lần thứ 6 xếp hạng DN được tiến hành dựa trên kết quả đánh giá việc triển khai thực hiện CoC-VN của các DN. Việc thực hiện các quy định của CoC-VN góp phần nâng cao tính tuân thủ với luật pháp Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy nâng tầm DN và bảo vệ tốt hơn người lao động làm việc ở nước ngoài, phòng chống lao động cưỡng bức và buôn bán người. Trong số 104 DN tham gia thực hiện CoC-VN năm 2018-2019, có 4 DN được xếp hạng 6 sao, 68 DN 5 sao, 30 DN 4 sao và 2 DN không đủ điều kiện xếp hạng.

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), trong năm 2019, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt 152.530 lao động (trong đó có 54.700 lao động nữ). Dẫn đầu là các thị trường: Nhật Bản 82.703 lao động, Đài Loan 54.480 lao động, Hàn Quốc 7.215 lao động.

G.Nam