Các đại biểu cho biết để đạt hiệu quả tốt trong công việc, mọi nhân viên phải biết rõ mục tiêu công việc, xem xét khả năng mình đang ở mức nào để nâng cao trình độ chuyên môn. Về phía doanh nghiệp (DN) nếu có chiến lược đào tạo tốt sẽ không bị động trong công tác quản trị, nhất là trong trường hợp người lao động (NLĐ) nghỉ phép hay nghỉ việc. Chính sách đào tạo tốt cũng giúp DN đánh giá đúng năng lực của NLĐ một cách công bằng, hiểu được hạn chế của NLĐ để có kế hoạch đào tạo.

Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, quản trị nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo

Hội thảo nhằm giúp DN thực hiện tốt việc đào tạo NLĐ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời tạo cơ hội để các DN chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực.

N.Hà