Một trong những hoạt động được Đoàn cán bộ LĐLĐ TP HCM quan tâm là học tập những mô hình mới, cách làm hay của tổ chức Công đoàn TP Hà Nội, nhất là việc thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật và hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội.

Trên tinh thần chia sẻ kinh nghiệm, LĐLĐ TP Hà Nội đã thông tin chi tiết, cụ thể quá trình tổ chức đã sắp xếp lại trung tâm. Tiêu biểu như kinh nghiệm về đề án vị trí việc làm; quá trình đề xuất, xin ý kiến của Thành ủy Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo cáo với Sở Tư pháp thành phố, ban hành quy chế tổ chức, hoạt động; xây dựng khung quy chế phối hợp giữa trung tâm với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở...

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn - Ảnh 2.

LĐLĐ TP HCM trao quà lưu niệm cho LĐLĐ TP Hà Nội

Hai đơn vị cũng trao đổi về các hoạt động diễn ra trong Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động ở mỗi địa phương cũng như một số định hướng, giải pháp nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin-ảnh: N.Hà