icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

A.Chi

(NLĐO) - Đối với người lao động dôi dư được nghỉ hưu trước tuổi thì được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đang dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Mục đích của dự thảo Nghị định nhằm sửa đổi những bất cập trong Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và phù hợp với quy định mới của Bộ luật Lao động, chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn từ năm 2021 trở đi.

Việc xây dựng dự thảo Nghị định trên quan điểm giải quyết tốt quyền lợi cho người lao động, tạo điều kiện giúp người lao động ổn định cuộc sống sau khi thôi việc, mất việc; hỗ trợ tích cực cho việc sắp xếp hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới.

Chính sách đối với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26-4-2002.

Chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - Ảnh 1.

Dự thảo Nghị định kế thừa các chính sách quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP về chính sách về hưu trước tuổi không phải trừ tỉ lệ hưởng lương hưu; Nhà nước đóng bảo hiểm xã hội cho số tháng còn thiếu để giải quyết chế độ hưu trí đối với lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng; chế độ trợ cấp, hỗ trợ thêm theo số năm tham gia bảo hiểm xã hội, số năm làm việc tại công ty. Đồng thời, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:

1- Sửa đổi tuổi nghỉ hưởng lương hưu từ 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ lên 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ theo lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18-11-2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

2- Sửa đổi cách tính tiền hỗ trợ thêm cho người lao động dôi dư từ hệ số so với mức lương cơ sở sang hệ số so với mức lương tối thiểu vùng bình quân:

- Đối với người lao động dôi dư được nghỉ hưu trước tuổi thì được hỗ trợ thêm 0,4 hoặc 0,2 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội.

- Đối với người lao động dôi dư không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo hình thức cổ phần hóa, bán, chuyển thành trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp thì được hỗ trợ 0,05 tháng lương tối thiểu vùng bình quân cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp.

Chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ - Ảnh 2.

- Đối với người lao động dôi dư không đủ điều kiện hưởng chế độ nghỉ hưởng lương hưu trước tuổi trong doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại theo hình thức giải thể phá sản thì được hỗ trợ 0,2 tháng tiền lương cho mỗi năm làm việc tại doanh nghiệp.

Việc thiết kế chính sách đối với người lao động dôi dư nêu trên phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về bỏ mức lương cơ sở; thống nhất về mức và thời gian làm việc để tính khoản tiền hỗ trợ; phù hợp với thời gian làm việc tại doanh nghiệp sắp xếp lại từ năm 2022 trở đi (người lao động dôi dư tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 có ít nhất 25 năm làm việc; trước ngày 26-4-2002 có ít nhất 20 năm làm việc); bảo đảm không có sự chênh lệch về cách tính chế độ giữa các thời kỳ.

Thời gian, tiền lương làm căn cứ tính chế độ

Dự thảo Nghị định kế thừa quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và sửa đổi quy định về thời gian làm việc làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; sửa đổi cách tính thời gian làm việc tại doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lại để tính khoản tiền hỗ trợ để bảo đảm tính thống nhất.

Bên cạnh đó, sửa đổi tiền lương làm căn cứ tính các khoản hỗ trợ cho người lao động dôi dư là mức lương tối thiểu vùng bình quân do Chính phủ công bố tại thời điểm người lao động nghỉ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo