: "Tôi ký HĐLĐ làm công nhân may từ tháng 4-2015. Ngày 3-5-2017, sau khi nghỉ thai sản 6 tháng, tôi đi làm trở lại thì được thông báo bị cắt HĐLĐ. Tuy nhiên đến nay, tôi chưa hề nhận được quyết định thôi việc của ban giám đốc; bảo vệ cũng không cho tôi lên phòng hành chính để hỏi lý do...".

Cho nghỉ việc vì hợp đồng hết hạn - Ảnh 1.

Thu nhập bình quân của người lao động ở các DN tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước nằm ngoài KCX-KCN TP là 5,324 triệu đồng/người/tháng

Bà Phạm Thị Việt, trưởng phòng hành chính - nhân sự công ty, trả lời: Công ty cho chị Muội nghỉ việc do HĐLĐ hết hạn và công ty không có nhu cầu sử dụng. HĐLĐ thời hạn 2 năm của chị Muội kết thúc vào ngày 31-3-2017 nhưng nhằm giúp NLĐ được hưởng đầy đủ chế độ thai sản nên sau khi chị đi làm trở lại, công ty mới trao quyết định thôi việc. Công ty cũng đã gửi thông báo việc chấm dứt hợp đồng bằng văn bản trước 15 ngày cho chị theo địa chỉ tạm trú ghi trong hồ sơ nhưng do chị Muội về quê sinh con nên không nhận được. Hiện công ty cũng đã thanh toán đầy đủ chế độ thai sản cho chị Muội.