Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định, trước khi nhận NLĐ vào làm việc, người sử dụng lao động và NLĐ phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động theo một trong các loại: Không xác định thời hạn, xác định thời hạn và hợp đồng mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Có được ký hợp đồng tập sự? - Ảnh 1.

Thu nhập bình quân của người lao động ở các DN tư nhân, công ty hợp doanh, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước nằm ngoài KCX-KCN TP là 5,324 triệu đồng/người/tháng

 Như vậy, việc công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ ngắn hạn hay hợp đồng tập sự đối với NLĐ là không đúng quy định.