Cho nghỉ việc vì khiếu nại? - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Luật An toàn - vệ sinh lao động quy định người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm giới thiệu người lao động (NLĐ) bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định. Như vậy, việc công ty từ chối giới thiệu anh Đạt đi giám định là trái quy định pháp luật.

Mặt khác, theo quy định của Bộ Luật Lao động, NSDLĐ chỉ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ khi NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ; NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo HĐLĐ không xác định thời hạn, 6 tháng liên tục đối với HĐLĐ xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật mà NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 30 ngày (đối với HĐLĐ xác định thời hạn).

Căn cứ quy định trên, công ty đã có hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp luật đối với anh Đạt. Anh nên khiếu nại vụ việc đến các cơ quan chức năng địa phương hoặc khởi kiện ra tòa để được can thiệp, bảo vệ quyền lợi.