Ông Võ Văn Hưng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là trong bộ phận kinh doanh bị giải thể có 1 lao động nữ đang mang thai. Ngay khi được báo cáo việc này, công ty đã thu hồi quyết định chấm dứt hợp đồng đối với chị và bố trí chị làm việc ở bộ phận tổng hợp của phòng kinh doanh.

Cho nghỉ việc cả bà bầu? - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh họa

Công ty không tổ chức đào tạo lại cho nhân viên là vì trước đó đã có kế hoạch chuyển họ sang bộ phận trực tiếp sản xuất nhưng họ không đồng ý và xin nghỉ việc. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã liên hệ với từng người để hỏi ý kiến nhưng không có ai muốn trở lại làm việc.