"Tôi đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với công ty. Cuối tháng 4-2018, do mâu thuẫn với quản lý trực tiếp nên tôi nộp đơn xin nghỉ việc. Sau khi mâu thuẫn được giải quyết, vì vẫn muốn tiếp tục gắn bó với công ty nên tôi đã rút đơn xin nghỉ việc và việc này đã được trưởng phòng nhân sự xác nhận. Thế nhưng khi hết hạn báo trước (45 ngày), công ty vẫn ra quyết định cho tôi nghỉ việc. Như vậy tôi đã bị công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật?".

Cho nghỉ việc đúng quy định - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Dương, phó giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động mỗi bên đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý. Ở trường hợp trên, anh Phương đã có rút lại đơn xin thôi việc trong thời hạn báo trước và đã được trưởng phòng nhân sự xác nhận. Tuy nhiên, đó chỉ đơn thuần là xác nhận về việc có nhận đơn xin rút lại yêu cầu nghỉ việc, chứ không phải xác nhận đồng ý chấp thuận việc hủy bỏ quyết định chấm dứt HĐLĐ với anh Phương từ người có thẩm quyền là giám đốc công ty. Hơn nữa, giám đốc công ty cũng đã trả lời không chấp nhận việc hủy bỏ đơn nghỉ việc của anh và giải quyết cho anh nghỉ việc sau khi hết hạn 45 ngày báo trước theo quy định. Như vậy, việc công ty cho anh Phương nghỉ việc là có căn cứ chứ không phải là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.