Cơ hội cho lao động sang Hàn Quốc làm việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS cần phải tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn (EPS-TOPIK) do HRD Korea tổ chức. Chỉ những người đã đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn mới đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Kỳ thi lần này dành cho các ứng viên ngành nông nghiệp. Người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn kỳ này phải lựa chọn lĩnh vực nghề muốn làm việc là trồng trọt hoặc chăn nuôi. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 3-2019 và sẽ được thông tin cụ thể trên website của Colab.

B.Đằng