Có lý do chính đáng

Ông Lê Ngọc Hưng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là công ty đã khôi phục thời hiệu để xử lý kỷ luật chị Yến vì nghỉ 1 tuần lễ không xin phép. Với sai phạm này, theo nội quy lao động của công ty, chị Yến bị sa thải. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến cơ quan chức năng, trường hợp chị Yến nuôi con ở bệnh viện là có lý do chính đáng nên công ty đã rút lại quyết định kỷ luật, bố trí công việc và phục hồi quyền lợi cho chị.