Góp ý tại hội thảo, các đại biểu cho biết khái niệm về TCĐDNLĐ trong dự thảo còn khá mơ hồ. Theo đó, TCĐDNLĐ bao gồm cả tổ chức CĐ song khái niệm TCĐDNLĐ trong dự thảo chỉ là tổ chức xã hội thành lập trong nội bộ 1 doanh nghiệp. Nhiều ý kiến đề nghị dự thảo nên tách thành 2 chương riêng là chương về CĐ và chương về TCĐDNLĐ. Bên cạnh đó, TCĐDNLĐ chưa bao phủ hết đối tượng và cơ chế thương lượng đối với một số đối tượng lao động phi chính thức như giúp việc gia đình hoặc lái xe công nghệ). Dự thảo cũng nêu cơ chế thành lập nhưng chưa quy định về việc đình chỉ hoạt động; quy định về thời gian hoạt động CĐ chưa hợp lý…

Còn nhiều băn khoăn về tổ chức đại diện người lao động - Ảnh 1.

Đại biểu góp ý kiến tại hội thảo

Ngày 12-7, hội thảo sẽ tiếp tục lấy ý kiến góp ý cho dự thảo về nội dung cơ chế đối thoại và tham vấn 2 bên tại nơi làm việc.

Tin-ảnh: M.Chi