Lê Chí Đạt (datchilevo8504@gmail.com) hỏi: "Tại hội nghị người lao động (NLĐ) tổ chức mới đây, tôi có đề nghị ban giám đốc công ty công khai quỹ khen thưởng, phúc lợi. Tuy nhiên, ban giám đốc cho rằng đó là thông tin không thể công khai. Việc công ty bảo mật quỹ khen thưởng, phúc lợi có phù hợp quy định pháp luật không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 4 Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định những nội dung người sử dụng lao động phải công khai bao gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh; nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp (DN) liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ; thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) DN, TƯLĐTT ngành, TƯLĐTT khác mà DN tham gia; nghị quyết hội nghị NLĐ; việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do NLĐ đóng góp (nếu có); việc trích nộp kinh phí Công đoàn, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Căn cứ quy định trên, việc DN không công khai quỹ khen thưởng, phúc lợi với NLĐ là trái quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.