Để có thể trụ lại TP và phụ giúp gia đình ở quê, họ đã phải chấp nhận tăng ca. Thế nhưng, dù cày cục làm việc và dè sẻn chi tiêu hết mức có thể, họ vẫn phải đối diện hàng loạt khó khăn trong cuộc sống.

Chúng tôi rất phấn khởi khi 5 năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) đã chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và doanh nghiệp triển khai nhiều chính sách chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho CN, nhất là CN tại các KCX-KCN tập trung. Ở nhiều địa phương như tỉnh Bình Dương, CN nghèo từ các tỉnh với sự hỗ trợ của nhà nước đã có thể sở hữu căn hộ giá rẻ và điều này nằm ngoài sự tưởng tượng của họ. Các dự án thiết chế CĐ đã và đang triển khai ở một số địa phương trong cả nước cũng sẽ giúp CN khó khăn an cư trong tương lai gần.

CN ngoại tỉnh là lực lượng đóng góp tích cực vào sự phát triển của TP HCM. Thế nhưng, số đông họ vẫn chưa được hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội. Điển hình như chương trình hỗ trợ CN nhà trọ mua điện, nước đúng giá chưa triển khai rộng rãi, nơi có nơi không. Nhiều con CN nhập cư vẫn gặp khó khăn khi đến trường. Trước thềm Đại hội XII CĐ Việt Nam, cá nhân tôi kỳ vọng tổ chức CĐ sẽ tham mưu, đề xuất với Đảng và nhà nước xây dựng và hoàn thiện chính sách chăm lo về mọi mặt cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Các chủ trương, chính sách chăm lo phải được thiết kế dài hơi và bảo đảm tính bền vững nhằm giúp đội ngũ CN có thể thụ hưởng một cách căn cơ.

Công nhân mong được chăm lo tốt hơn - Ảnh 1.
Anh PHAN THANH NGÀN, công nhân Công ty TNHH Datalogic Việt Nam - Khu Công nghệ cao TP HCM