"Tôi vừa kết thúc thời gian nghỉ thai sản 6 tháng và hiện sức khỏe chưa hồi phục nên định xin nghỉ thêm theo chế độ dưỡng sức sau sinh. Tuy nhiên, tất cả giấy tờ liên quan tôi đã nộp khi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản và hiện chỉ còn bản sao giấy ra viện không có công chứng. Vậy tôi đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh không?".

Thủ tục nghỉ dưỡng sức sau sinh - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Điều 41 Luật BHXH quy định lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản (trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc) mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày. Số ngày nghỉ do người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị chưa có Công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Như vậy, nếu chị Thoa muốn nghỉ dưỡng sức thì phải được sự đồng ý của đơn vị sử dụng lao động. Sau khi đơn vị sử dụng lao động đồng ý sẽ tiến hành lập danh sách lao động (mẫu C70a-HD) gửi cơ quan BHXH. Khi đó, chị chỉ cần nộp giấy xuất viện photocopy cho đơn vị để làm thủ tục thanh toán chế độ nghỉ dưỡng sức.