Phạm Thị Linh (Công ty TNHH Minh Thức, quận 4, TP HCM) hỏi: "Mới đây, khi sáp nhập bộ phận dịch vụ vệ sinh và bảo vệ vào phòng hành chánh - nhân sự, công ty cho tất cả nhân viên tạp vụ, trong đó có tôi nghỉ việc. Sau đó, công ty thuê dịch vụ vệ sinh bên ngoài vào làm thay. Dù ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn với công ty từ năm 2015 nhưng khi thôi việc chúng tôi chỉ được bồi thường 2 tháng tiền lương. Việc công ty chấm dứt HĐLĐ và chi trả bồi thường như vậy có đúng quy định?".

Bà Mai Thị Thanh An, đại diện công ty, trả lời: Vừa qua, khi tái cơ cấu nhân sự và tổ chức lại lao động, công ty quyết định giải thể bộ phận tạp vụ để thuê công ty dịch vụ dọn dẹp vệ sinh. Căn cứ theo quy định tại điều 44 Bộ Luật Lao động, công ty đã chấm dứt HĐLĐ với một số nhân viên tạp vụ như phản ánh. Trước khi cho người lao động (NLĐ) thôi việc, chúng tôi đã lập phương án sử dụng lao động gửi cơ quan chức năng, đồng thời chi trả trợ cấp mất việc làm và giải quyết các chế độ liên quan cho NLĐ theo quy định. Do vậy, tôi khẳng định việc chấm dứt HĐLĐ của công ty đối với NLĐ là đúng quy định pháp luật.