Võ Hồng Hà (Công ty TNHH An Khê; quận 9, TP HCM) hỏi: "Tháng 2 vừa qua, khi khi sáp nhập phòng bảo vệ vào phòng quản trị, công ty cho 5 nhân viên bảo vệ nghỉ việc nhưng chỉ hỗ trợ mỗi người 2 tháng lương. Thế nhưng sau đó, công ty lại thuê dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp đảm trách công việc của chúng tôi. Việc công ty cho 5 nhân viên bảo vệ thôi việc như vậy có đúng không?".

- Ông Nguyễn Ngọc Hiếu, phó giám đốc công ty, trả lời: Trong quá trình thay đổi cơ cấu tổ chức, công ty buộc phải tổ chức lại lao động và giải thể bộ phận bảo vệ. Trước khi cho NLĐ nghỉ việc, công ty đã xây dựng phương án sử dụng lao động gửi cơ quan chức năng, tuân thủ thời gian báo trước, đồng thời thanh toán trợ cấp mất việc cho những bảo vệ phải nghỉ việc. Do tất cả nhân viên bảo vệ nghỉ việc đều có thời gian làm việc sau năm 2009 và công ty có tham gia bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ cho họ, nên số tiền trợ cấp mất việc chi trả 2 tháng lương là phù hợp quy định pháp luật. Như vậy, quy trình chấm dứt HĐLĐ đối với 5 nhân viên bảo vệ là đúng quy định của Bộ Luật Lao động.